บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าไอที อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนํา หลากหลายแบรนด์ดัง เรามีช่องทางการจําหน่ายสินค้าทั้งหน้าร้าน และทางออนไลน์ จัดส่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์นําสมัยที่จัดจําหน่ายแบบครบวงจร


กลุ่มผลิตภัณฑ์

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องพิมพ์
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผล
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สำรองไฟฟ้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า


กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน


กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องพิมพ์


กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค


กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผล


กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ


กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วงการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1-3 เดือน และ 1 ปี และ 2ปี ตามแต่ประเภทของสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า

โดยลูกค้าจะได้รับทราบ จากพนักงาน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ และระยะประกันจะระบุที่ Void ติดอยู่กับสินค้า

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เซียร์-รังสิต ชั้น 3 ห้อง TB 023
โทรศัพท์ : 02 103 2258 , 097-114-2910 , 091-874-6848
เว็บไซต์ : http://www.3b.co.th/
อีเมล์ : 3bintertrade@gmail.com