IT News

30
เม.ย.
  2018-04-30 15:20:13   
  viewed 809
30
เม.ย.
  2018-04-30 15:13:56   
  viewed 896
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
  สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญก็คือลักษณะการใช้งานและสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ความร้อน แสงแดด ฝุ่นละออง น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายคนมองข้ามไปแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างม..

บทความล่าสุด

30
เม.ย.
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
..
                                                                                                                                                                  
30
เม.ย.
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
  สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญก็คือลักษณะการใช้งานและสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเ..