บริการ IT คุณภาพครบวงจร

  • จำหน่าย ให้เช่า คอมพิวเตอร์ PC , Notebook , Printer , Accessory และอุปกรณ์ IT รวมถึง Software ลิขสิทธิ์ต่างๆ
  • บริการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย , ห้องประชุม , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , CCTV
  • รับซื้อ ประมูล คอมพิวเตอร์ PC , Notebook , Mac และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ (ใหม่และมือสอง) รับซื้อสัญญาเช่าล่วงหน้าคอมพิวเตอร์
  • ศูนย์บริการซ่อม Computer , Notebook , Printer , Accessory , Projector , Plasma และอุปกรณ์อื่นๆ