การรับประกัน

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา  1 ปี จนถึง 5ปี ตามแต่ประเภทของสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า

โดยลูกค้าจะได้รับทราบ จากพนักงาน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ และระยะประกันจะระบุที่ Void ติดอยู่กับสินค้า

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

1. กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า

2. นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ สายชาร์จ อะแดปเตอร์ มาให้ครบ

3. กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง ชำรุดของสินค้า และรายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งาน โดยละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม

4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน

5. หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จ และกำหนดวันให้มารับสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ

4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

6. สินค้าที่นำเข้าโดย  ทรีบี อินเตอร์เทรด ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าสวนทันที (refurbished) กรณี POWER SUPPLY XIGMATEK ถ้าสินค้านั้นเกิดการใช้งานเกิน 7 วัน

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

1. สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯหรือ หลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ

2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป

4. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้ สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น

5. สินค้าเคลมที่ไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเคลมสินค้าทุกกรณีขอสงวนสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์

ส่งเคลมทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนส่งเคลมออนไลน์

* หมายเหตุ: คุณลูกค้าควรเก็บภาพหรือวีดีโอสินค้าก่อนส่งสินค้าเคลมทางพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐาน ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

OUR SERVICES

บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อจาก บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด เท่านั้น

การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับการบริการ ณ ศูนย์บริการ Service Center ทรีบี อินเตอร์เทรด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับการบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าภาษีอากร ค่าดูแลสินค้า

การขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานปกติ สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีกล่อง และอุปกรณ์ครบถ้วน

2. กรณีสินค้ามีปัญหาไม่ต้องการเปลี่ยนสินค้า แต่เป็นการคืนเงินแทน จะคืนเงินภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้า

3. บริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย

4. กรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันเพื่อเปลี่ยนทดแทน จะทดแทนให้ด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน หากเปลี่ยนสินค้าที่มีราคาสูงกว่า ลุกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนให้

5. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีการจัดส่งสินค้าผิดรายการ หรือ ผิดรุ่น ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ทุกอย่างต้องครบตามที่ส่งไป

6. สินค้าที่มีปัญหา เกินระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทันที จะเป็นการส่งเคลมสินค้า

7. อาการเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ได้แก่ ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

8. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

9. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ มีรอยสนิม มีรอยขีดข่วน แผงวงจรมีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด จะไม่รับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ

1. สภาพสินค้าผิดปกติ สินค้ามีสภาพผิดปกติ แตก, หัก, บิ่น, ไหม้, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ทะลุ, ร้าว มีรอยถลอก

2. ไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์ การส่งเคลมสินค้าต้องส่งพร้อมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

3. การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง รอยคราบสนิม คราบอ๊อกไซด์ คราบน้ำ คราบกาแฟ

4. สินค้าหมดอายุการรับประกัน สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน สินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

5. เสียหายจากปัจจัยภายนอก สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า

6. เกิดจากซอฟต์แวร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ

7. สติ๊กเกอร์รับประกันขาดหาย สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด มีรอยฉีก ขาด หลุด ลบ หาย แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์

8. ไม่มีซีเรียส หรือหมายเลขประจำตัวสินค้า ไม่มีซีเรียส ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด

9. ใช้สินค้าผิดวิธี การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการชำรุด ซ่อมแซม

10. หีบห่อที่ใช้บรรจุไม่เหมาะสม ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่งคงเพียงพอ ไม่เหมาะสมกับสินค้า

11. รอยปากกาบนสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าของบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด ทางบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใด ๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้ โดยส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์หรือสินค้า