บริการให้เช่า PC & Notebook

รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

ราคาเครื่องเช่า PC&Notebook เริ่มต้น 500บาท/เดือน

Computer Notebook

Computer SFF Set

Computer MT Set

บริการเครื่องเช่า