ติดต่อเรา

บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร. 02-1143054

กด 1 ฝ่ายขาย

กด 2 ฝ่ายสินค้าเคลม

กด 3 ฝ่ายจัดซื้อ

กด 4 ฝ่ายบัญชี

กด 5 ฝ่ายเครื่องเช่า

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี จนถึง 5ปี ตามแต่ประเภทของสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า

โดยลูกค้าจะได้รับทราบ จากพนักงาน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ และระยะประกันจะระบุที่ Void ติดอยู่กับสินค้า

สอบถามเรา

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1-3 เดือน และ 1 ปี และ 2ปี ตามแต่ประเภทของสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า

โดยลูกค้าจะได้รับทราบ จากพนักงาน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ และระยะประกันจะระบุที่ Void ติดอยู่กับสินค้า

 

LINE Official Account

SCAN ME