ติดต่อเรา

บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร. 02-103-2258, 062-064-2089

ฝ่ายขาย : 063-548-0089

ฝ่ายจัดซื้อ : 080-531-7089

ฝ่ายการเงิน : 062-961-0489

ฝ่ายเครื่องเช่า : 066-094-1089

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี จนถึง 5ปี ตามแต่ประเภทของสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า

โดยลูกค้าจะได้รับทราบ จากพนักงาน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ และระยะประกันจะระบุที่ Void ติดอยู่กับสินค้า

สอบถามเรา

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1-3 เดือน และ 1 ปี และ 2ปี ตามแต่ประเภทของสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า

โดยลูกค้าจะได้รับทราบ จากพนักงาน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ และระยะประกันจะระบุที่ Void ติดอยู่กับสินค้า

 

LINE Official Account

SCAN ME