ตรวจสอบระยะการรับประกันสินค้า

qrline(1)

SCAN ME

ตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้าจาก Serial Number
หมายเหตุ
  • กรณีไม่พบข้อมูลในระบบการตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้า หรือสินค้าของท่าน ไม่มีเลขที่ Serial Number หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ                ศูนย์บริการ 3B Service Center 02-103-2258 , Contact www.3b.co.th
  • สินค้า Clearance sale คือ สินค้าที่ขายออกไปเพื่อลดจำนวนสินค้า โดยการรับประกันสินค้าแต่ละชิ้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด และอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ขายตามปกติ 
  • ข้อมูลที่แสดงในหน้าของระบบการตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้า เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการรับประกัน จะถือตามเงื่อนไขของบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด และคู่ค้า (Vendor) แล้วแต่กรณี เป็นที่สิ้นสุด
  • การรับประกันแบบ Limited Lifetime หรือ Lifetime Warranty ของสินค้า คือ การให้การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำการตลาดอยู่ เมื่อมีการประกาศหยุดผลิต End of Life(EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต การพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด และคู่ค้า (Vendor) แล้วแต่กรณี เป็นที่สิ้นสุด
  • หากเกิดจุด Dead Pixel รับประกันตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป(ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า) หรือตามเงื่อนไขของทางบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด และคู่ค้า (Vendor) ณ วันสั่งซื้อ
 
คำแนะนำในการตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้าของบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
  1. ข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้า คือ รหัส Serial Number ของสินค้า ที่มาจากโรงงาน ติดไว้ที่ตัวสินค้า โดยส่วนใหญ่ จะเป็นสติ๊กเกอร์ลาเบล ตัวอักษร หรือตัวเลข ที่พิมพ์ต่อจากคำว่า S/N
  2. ตำแหน่ง Serial Number ของสินค้าที่มาจากโรงงาน จะปรากฏตำแหน่งตามรูป